14 مقداد لرپور (متولد 1362) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: مقداد لرپور (متولد 1362)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «لر پ و ر 93» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
195×133 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 70,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «لر پ و ر 93» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
195×133 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 14 از مقداد لرپور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.