36 ژیلا کامیاب (متولد 1336) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: ژیلا کامیاب (متولد 1336)
نام اثر : ناکجاآباد

امضاء: «ژیلا کامیاب 93» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 24,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ناکجاآباد

امضاء: «ژیلا کامیاب 93» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
180×160 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1393

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 36 از ژیلا کامیاب به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.