5 ژیلا کامیاب (متولد 1336) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: ژیلا کامیاب (متولد 1336)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«ژیلا کامیاب 94» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 340,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا:«ژیلا کامیاب 94» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 5 از ژیلا کامیاب به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.