79 محمدرضا جوادی (متولد 1334) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمدرضا جوادی (متولد 1334)
نام اثر : زلف نشاط شانه کن

امضاء: «جوادی 89 1/1» (پشت اثر)
چاپ عکس روی بوم
226×152 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389
تک نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 15,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : زلف نشاط شانه کن

امضاء: «جوادی 89 1/1» (پشت اثر)
چاپ عکس روی بوم
226×152 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1389
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 79 از محمدرضا جوادی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.