9 امین منتظری (متولد 1371) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: امین منتظری (متولد 1371)
نام اثر : جنگ کارناوال

امضاء: «امین جنگ کارناوال 2016» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
250×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 185,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : جنگ کارناوال

امضاء: «امین جنگ کارناوال 2016» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
250×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 9 از امین منتظری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.