106 یحیی گمار (متولد۱۳۶۶) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: یحیی گمار (متولد۱۳۶۶)
نام اثر : ستایش مجوسان

امضاء: «یحیی گمار 96 Yahya Gomar 96» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
سه‌لته‌ای، طرفین 80×180 و وسط 160×220 سانتیمتر، در مجموع 320×220 سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۹۶


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ستایش مجوسان

امضاء: «یحیی گمار 96 Yahya Gomar 96» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
سه‌لته‌ای، طرفین 80×180 و وسط 160×220 سانتیمتر، در مجموع 320×220 سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۹۶

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 106 از یحیی گمار به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.