107 یحیی گمار (متولد۱۳۶۶) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: یحیی گمار (متولد۱۳۶۶)
نام اثر : غسل بتان یک چشم

اکریلیک روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 37×120×259 سانتیمتر، در مجموع 37×240×259 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : غسل بتان یک چشم

اکریلیک روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 37×120×259 سانتیمتر، در مجموع 37×240×259 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 107 از یحیی گمار به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.