3 مهدی فلاح (متولد 1335) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی فلاح (متولد 1335)
نام اثر : شبدیز از مجموعه خسرو و شیرین

امضاء: «فلاح 97 M.fallah» (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
180×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شبدیز از مجموعه خسرو و شیرین

امضاء: «فلاح 97 M.fallah» (پایین چپ)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
180×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 3 از مهدی فلاح به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.