63 مهدی فلاح (متولد 1335) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی فلاح (متولد 1335)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «مهدی فلاح 95 M.fallah» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
245×143 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 46,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «مهدی فلاح 95 M.fallah» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
245×143 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 63 از مهدی فلاح به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.