32 مهناز پسیخانی (متولد 1346) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهناز پسیخانی (متولد 1346)
نام اثر : تراریوم

امضاء: «پسیخانی 1397» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تراریوم

امضاء: «پسیخانی 1397» (پایین راست)
ترکیب مواد روی بوم
150×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 32 از مهناز پسیخانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.