70 اکبر میخک (متولد 1326) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: اکبر میخک (متولد 1326)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه گردش و چرخش

امضاء: «Mikhak» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
157×202 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 32,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه گردش و چرخش

امضاء: «Mikhak» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
157×202 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 70 از اکبر میخک به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.