9 آرمان یعقوب پور (متولد 1349) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: آرمان یعقوب پور (متولد 1349)
نام اثر : از مجموعه طبیعت مینیمال

امضا:«آرمان یعقوب پور» (بالا راست)
اکریلیک روی بوم
180×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه طبیعت مینیمال

امضا:«آرمان یعقوب پور» (بالا راست)
اکریلیک روی بوم
180×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 9 از آرمان یعقوب پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.