21 آرمان یعقوب‌پور (متولد 1349) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: آرمان یعقوب‌پور (متولد 1349)
نام اثر : از مجموعه طبیعت مینیمال

اکریلیک روی بوم
200×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه طبیعت مینیمال

اکریلیک روی بوم
200×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 21 از آرمان یعقوب‌پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.