104 بهداد لاهوتی (متولد 1355) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهداد لاهوتی (متولد 1355)
نام اثر : تک‌نسخه

برنز
50×80×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تک‌نسخه

برنز
50×80×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 104 از بهداد لاهوتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.