45 بهداد لاهوتی (1355) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهداد لاهوتی (1355)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه بامیه

امضاء: «Behdad 3-3» انگلیسی (پایین راست)
برنز
20×88×120سانتی متر
تاریخ اثر:1389
شماره 3 از تعداد 3 نسخه


برآورد قیمت : 180 - 140 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 26,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه بامیه

امضاء: «Behdad 3-3» انگلیسی (پایین راست)
برنز
20×88×120سانتی متر
تاریخ اثر:1389
شماره 3 از تعداد 3 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 45 از بهداد لاهوتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.