63 ایرج شایسته‌پور (متولد 1325) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: ایرج شایسته‌پور (متولد 1325)
نام اثر : بدون عنوان

اکریلیک روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 28,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

اکریلیک روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 63 از ایرج شایسته‌پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.