64 ناصر آراسته (متولد 1321) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: ناصر آراسته (متولد 1321)
نام اثر : فصل رنگ‌ها

اکریلیک روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 32,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : فصل رنگ‌ها

اکریلیک روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 64 از ناصر آراسته به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.