7 بابک رشوند (متولد 1359) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: بابک رشوند (متولد 1359)
نام اثر : بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم
180×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 90,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

ترکیب مواد روی بوم
180×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 7 از بابک رشوند به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.