93 مسعود سعدالدین (متولد 1335) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: مسعود سعدالدین (متولد 1335)
نام اثر : با کتاب 5

رنگ روغن روی بوم
200×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396
- اثر حاضر در کتاب «آشنا مثل غریبه» (ص 73-72) به کوشش گابریل اولسبرگ، انتشارات کونست هاوس ترویس دورف (1397) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 100,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : با کتاب 5

رنگ روغن روی بوم
200×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396
- اثر حاضر در کتاب «آشنا مثل غریبه» (ص 73-72) به کوشش گابریل اولسبرگ، انتشارات کونست هاوس ترویس دورف (1397) به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 93 از مسعود سعدالدین به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.