98 مهدی کرم‌پور (متولد 1355) سایر آثار
دوازدهمین حراج تهران حراج دی 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهدی کرم‌پور (متولد 1355)
نام اثر : آخرین وسوسه

چاپ روی کاغذ عکاسی (دیازک)
195.5×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397
تک نسخه


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : آخرین وسوسه

چاپ روی کاغذ عکاسی (دیازک)
195.5×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 98 از مهدی کرم‌پور به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.