55 بهمن بروجنی (متولد 1321) سایر آثار
پانزدهمین حراج تهران حراج دی 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: بهمن بروجنی (متولد 1321)
نام اثر : موسیقی

امضاء: «بروجنی B» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
سه‌‌لته‌ای، هر لت 73×100، در مجموع 219×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 600,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : موسیقی

امضاء: «بروجنی B» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
سه‌‌لته‌ای، هر لت 73×100، در مجموع 219×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 55 از بهمن بروجنی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.