44 عطاالله ذی‌نوری (متولد 1323) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: عطاالله ذی‌نوری (متولد 1323)
نام اثر : فرش دستباف در بازار تبریز

امضا: «A. Zinoury ع طا. ذی‌نوری 1401/5» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا
51×73 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 170,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 187,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : فرش دستباف در بازار تبریز

امضا: «A. Zinoury ع طا. ذی‌نوری 1401/5» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا
51×73 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 44 از عطاالله ذی‌نوری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.