25 عبدالحسین (رها) محسنی کرمانشاهی (متولد 1339) سایر آثار
یازدهمین حراج تهران حراج تیر 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: عبدالحسین (رها) محسنی کرمانشاهی (متولد 1339)
نام اثر : تنگه ماراو

امضاء: «محسنی ک 1387» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
120×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387
- اثر حاضر در کتاب «مجموعه نقاشی های محسنی کرمانشاهی، طبیعت» (ص 47) به کوشش رها محسنی کرمانشاهی، انتشارات فرهنگسرای میردشتی (1395) به چاپ رسیده است.


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 60,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تنگه ماراو

امضاء: «محسنی ک 1387» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
120×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387
- اثر حاضر در کتاب «مجموعه نقاشی های محسنی کرمانشاهی، طبیعت» (ص 47) به کوشش رها محسنی کرمانشاهی، انتشارات فرهنگسرای میردشتی (1395) به چاپ رسیده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 25 از عبدالحسین (رها) محسنی کرمانشاهی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.