44 عباس رسام ارژنگی (1354-1271) سایر آثار
یازدهمین حراج تهران حراج تیر 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: عباس رسام ارژنگی (1354-1271)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «رسام ارژنگی 28/4/1352» (پایین راست)
آبرنگ روی مقوا
40×33 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1352
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 80,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «رسام ارژنگی 28/4/1352» (پایین راست)
آبرنگ روی مقوا
40×33 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1352
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 44 از عباس رسام ارژنگی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.