48 میشا شهبازیان (1355-1283) سایر آثار
یازدهمین حراج تهران حراج تیر 1398
سایر آثار
  • نام هنرمند: میشا شهبازیان (1355-1283)
نام اثر : امامزاده جعفر، ورامین

امضاء: « M.CHAHBAZIAN 1935» (پایین راست)
آبرنگ روی مقوا
45×33 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1314
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.


برآورد قیمت : 600 - 400 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 44,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : امامزاده جعفر، ورامین

امضاء: « M.CHAHBAZIAN 1935» (پایین راست)
آبرنگ روی مقوا
45×33 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1314
پیشینه:
این اثر متعلق به یک مجموعه معتبر می‌باشد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 48 از میشا شهبازیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.