2 غلامرضا ماهرویی (متولد 1340) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: غلامرضا ماهرویی (متولد 1340)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «ماهرویی 1400» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
180×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 90,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «ماهرویی 1400» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
180×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 2 از غلامرضا ماهرویی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.