25 نفیسه صدیقی (متولد 1357) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: نفیسه صدیقی (متولد 1357)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه بومی

امضاء: «صدیقی 1398/8» (پایین راست)
مداد روی مقوا
سه‌لته‌ای، هر لت 121×91، در مجموع 121×273 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه بومی

امضاء: «صدیقی 1398/8» (پایین راست)
مداد روی مقوا
سه‌لته‌ای، هر لت 121×91، در مجموع 121×273 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 25 از نفیسه صدیقی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.