28 سیما شاهمرادی (متولد 1351) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیما شاهمرادی (متولد 1351)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «سیما شاهمرادی 1399 Sima Shahmoradi 2021» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
140×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 130,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «سیما شاهمرادی 1399 Sima Shahmoradi 2021» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
140×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 28 از سیما شاهمرادی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.