31 رضا بخشی (1400-1326) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا بخشی (1400-1326)
نام اثر : انا لله و انا الیه راجعون

امضاء: «رضا بخشی 1368» (وسط راست)
رنگ‌روغن روی بوم
100×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1368


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : انا لله و انا الیه راجعون

امضاء: «رضا بخشی 1368» (وسط راست)
رنگ‌روغن روی بوم
100×190 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1368

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 31 از رضا بخشی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.