54 امیرعلی جوادیان (متولد 1336) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیرعلی جوادیان (متولد 1336)
نام اثر : اعزام نیرو به جبهه، میدان حر

امضاء: «امضای هنرمند 1365» (پشت اثر)
چاپ فاین آرت روی بوم
180×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1365
تاریخ چاپ: 1401
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 140,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اعزام نیرو به جبهه، میدان حر

امضاء: «امضای هنرمند 1365» (پشت اثر)
چاپ فاین آرت روی بوم
180×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1365
تاریخ چاپ: 1401
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 54 از امیرعلی جوادیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.