32 امیرعلی جوادیان (متولد 1336) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیرعلی جوادیان (متولد 1336)
نام اثر : اعزام نیرو به جبهه، میدان حر
امضا: «امیر علی جوادیان و امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ فاین آرت روی بوم
100×149 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1365
تاریخ چاپ: 1403
تک‌نسخه

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 240,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 264,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اعزام نیرو به جبهه، میدان حر امضا: «امیر علی جوادیان و امضای هنرمند» (پشت اثر) چاپ فاین آرت روی بوم 100×149 سانتیمتر تاریخ اثر: 1365 تاریخ چاپ: 1403 تک‌نسخه
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 32 از امیرعلی جوادیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.