87 فرخ مهدوی (متولد 1349) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرخ مهدوی (متولد 1349)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «فرخ مهدویFarrokh 2015» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
98×60 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 3500 - 2500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 320,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «فرخ مهدویFarrokh 2015» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
98×60 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1394

درباره اثر

نقاشی‌های فیگوراتیو فرخ مهدوی به واسطه تکنیک خاص و استفاده از رنگ صورتیِ پوست‌مانند شناخته می‌شوند. تجربیات منحصر به‌فرد نقاش در استفاده از تکنیک ترکیب مواد به نحوی است که گویی پیکره نه به واسطه قلم‌مو یا کاردک، بلکه با دست و به واسطه مالیدن حجمی از مواد و سپس برداشتن بخش‌های اضافه شکل گرفته است. این نوع برخورد با عملِ نقاشی به گونه‌ای است که اثر، فارغ از صورت‌پردازی، به بیانگری احساسات و احوال مؤثر بر منویات فردی در وجهی مادی نیز طعنه می‌زند. پنداشت‌های اگزیستانسیالیستی همانند رنج، اضطراب، خشونت، حس پوچی و تنهایی وجوه مشترک تمامی انسان‌هایی است که بدون در نظر گرفتن جنسیت، هویت می‌یابند و وجهی جدید و ناآشنا را از هستی انسان رقم می‌زنند.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 87 از فرخ مهدوی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.