91 الهه حیدری (متولد 1347) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: الهه حیدری (متولد 1347)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «الهه 96» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
دولته‌ای، لت راست 130×150، لت چپ 90×150، در مجموع 220×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 240,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «الهه 96» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
دولته‌ای، لت راست 130×150، لت چپ 90×150، در مجموع 220×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 91 از الهه حیدری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.