35 رضا حسینی (متولد 1326) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا حسینی (متولد 1326)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «R Hosseini 2010» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
140×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389


برآورد قیمت : 2000 - 1500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 190,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «R Hosseini 2010» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
140×170 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 35 از رضا حسینی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.