4 عاطفه محمدپورمیر (متولد 1361) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: عاطفه محمدپورمیر (متولد 1361)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه من رویا را زیسته‌ام

امضا: «Atefeh» (پایین راست)
آیینه و اکریلیک روی بوم
101×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 140,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه من رویا را زیسته‌ام

امضا: «Atefeh» (پایین راست)
آیینه و اکریلیک روی بوم
101×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 4 از عاطفه محمدپورمیر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.