43 عاطفه محمدپورمیر (متولد 1361) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: عاطفه محمدپورمیر (متولد 1361)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه سایه فراموشی
امضا: «Atefeh» (پشت اثر)
آیینه و اکریلیک روی بوم
دولته‌ای، هر لت 120×120، در مجموع 240×120 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 260,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 286,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه سایه فراموشی امضا: «Atefeh» (پشت اثر) آیینه و اکریلیک روی بوم دولته‌ای، هر لت 120×120، در مجموع 240×120 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 43 از عاطفه محمدپورمیر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.