5 ایرج شافعی (متولد 1341) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: ایرج شافعی (متولد 1341)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «ایرج شافعی 1401» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
120×132 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 4000 - 3000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 550,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «ایرج شافعی 1401» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
120×132 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 5 از ایرج شافعی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.