53 شهلا آرمین (1401 – 1338) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: شهلا آرمین (1401 – 1338)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «شهلا آرمین Armin 2006 84» (وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
120×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1384


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 160,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «شهلا آرمین Armin 2006 84» (وسط)
رنگ‌روغن روی بوم
120×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1384

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 53 از شهلا آرمین به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.