81 نادر داوودی (متولد 1341) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: نادر داوودی (متولد 1341)
نام اثر : پروانه

امضا: «امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
120×85 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1379
تاریخ چاپ: 1396
شماره 1 از تعداد 5 نسخه


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پروانه

امضا: «امضای هنرمند» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال روی کاغذ عکاسی
120×85 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1379
تاریخ چاپ: 1396
شماره 1 از تعداد 5 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 81 از نادر داوودی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.