4 امیرشاهرخ فریوسفی (متولد 1344) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیرشاهرخ فریوسفی (متولد 1344)
نام اثر : هوی متال
امضا: «فریوسفی 2023» (روی اثر)
ورق آهن با پوشش رنگ، اپوکسی و کیلر مات
80×108×130 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402
تک‌نسخه

برآورد قیمت : 300 - 200 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 200,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 220,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : هوی متال امضا: «فریوسفی 2023» (روی اثر) ورق آهن با پوشش رنگ، اپوکسی و کیلر مات 80×108×130 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402 تک‌نسخه
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 4 از امیرشاهرخ فریوسفی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.