63 امیرشاهرخ فریوسفی (متولد 1344) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: امیرشاهرخ فریوسفی (متولد 1344)
نام اثر : والس

امضا: «فریوسفی» (روی اثر)
ورق آهن با پوشش پلی اورتان
100×140×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 200,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : والس

امضا: «فریوسفی» (روی اثر)
ورق آهن با پوشش پلی اورتان
100×140×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 63 از امیرشاهرخ فریوسفی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.