45 آذین ذوالفقاری (متولد 1361) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: آذین ذوالفقاری (متولد 1361)
نام اثر : پوسته از مجموعه دچار
امضا: «آذین ذوالفقاریAzin Zolfaghari 2023» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 300 - 200 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 300,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 330,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پوسته از مجموعه دچار امضا: «آذین ذوالفقاریAzin Zolfaghari 2023» (پشت اثر) ترکیب‌مواد روی بوم 150×200 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 45 از آذین ذوالفقاری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.