46 مرجان نعمتی (متولد 1359) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: مرجان نعمتی (متولد 1359)
نام اثر : ساختمان پس‌انداز ملی
امضا: «1402 نعمتی» (پایین)
ترکیب‌مواد روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 240,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 264,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : ساختمان پس‌انداز ملی امضا: «1402 نعمتی» (پایین) ترکیب‌مواد روی بوم 200×150 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 46 از مرجان نعمتی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.