54 شیرین اتحادیه (متولد 1325) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: شیرین اتحادیه (متولد 1325)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «87 شیرین اتحادیه» (پایین چپ)
ترکیب‌مواد روی بوم
176×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387

برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 550,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 605,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «87 شیرین اتحادیه» (پایین چپ) ترکیب‌مواد روی بوم 176×200 سانتیمتر تاریخ اثر: 1387
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 54 از شیرین اتحادیه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.