58 شیرین اتحادیه (متولد 1325) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: شیرین اتحادیه (متولد 1325)
نام اثر : مهاجرانی که خاطره سرزمین خود را با خود می برند

امضاء: «شیرین 94» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
16-12 میلیون تومان


برآورد قیمت : 160 - 120 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : مهاجرانی که خاطره سرزمین خود را با خود می برند

امضاء: «شیرین 94» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
150×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394
16-12 میلیون تومان

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 58 از شیرین اتحادیه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.