8 اکرم افضلی (متولد 1346) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: اکرم افضلی (متولد 1346)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «اکرم افضلی 1403» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
140 ×185 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1403

برآورد قیمت : 150 - 100 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 160,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 176,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «اکرم افضلی 1403» (پایین چپ) اکریلیک روی بوم 140 ×185 سانتیمتر تاریخ اثر: 1403
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 8 از اکرم افضلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.