76 اکرم افضلی (متولد 1346) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: اکرم افضلی (متولد 1346)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «اکرم افضلی 1402» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
140×184 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 140,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 154,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «اکرم افضلی 1402» (پایین چپ)
اکریلیک روی بوم
140×184 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 76 از اکرم افضلی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.