81 محمد پیریایی (متولد 1363) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد پیریایی (متولد 1363)
نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه معبد سرخ
امضا: «Piryaee 2023» (پشت اثر)
چاپ روی بوم
160×240 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 380,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 418,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان از مجموعه معبد سرخ امضا: «Piryaee 2023» (پشت اثر) چاپ روی بوم 160×240 سانتیمتر تاریخ اثر: 1402
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 81 از محمد پیریایی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.