84 سیامک فیلی‌زاده (متولد 1349) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: سیامک فیلی‌زاده (متولد 1349)
نام اثر : قتل امیرکبیر
امضا: « Siamak Filizadeh 4/5 2014» (پشت اثر)
چاپ روی بوم
135×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1383
شماره 4 از تعداد 5 نسخه
- اثر حاضر در کتاب «زیرزمین، سیامک فیلی‌زاده» (ص 33) ، نشر نظر (1395) به چاپ رسیده است.

برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 600,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 660,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : قتل امیرکبیر امضا: « Siamak Filizadeh 4/5 2014» (پشت اثر) چاپ روی بوم 135×180 سانتیمتر تاریخ اثر: 1383 شماره 4 از تعداد 5 نسخه - اثر حاضر در کتاب «زیرزمین، سیامک فیلی‌زاده» (ص 33) ، نشر نظر (1395) به چاپ رسیده است.
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 84 از سیامک فیلی‌زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.