9 رضا هدایت (متولد 1345) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا هدایت (متولد 1345)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «هدایت 1401» (وسط راست)
اکریلیک روی بوم
190×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 300,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 330,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «هدایت 1401» (وسط راست) اکریلیک روی بوم 190×140 سانتیمتر تاریخ اثر: 1401
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 9 از رضا هدایت به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.